(päivitetty 8.10.2020)

Suomen tietosuojalaki (5.12.2018/1050),

Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (917/2014)

Rekisterin ylläpitäjä

 • Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta
 • Y-tunnus 2905529-1
 • Sammalkankaantie 542, 92400 Ruukki
 • puhelin 050 4861 884
 • sähköposti kauppa@koikkela.fi

Rekisterin yhteyshenkilö

 • Kirsi-Maria Hiltunen
 • Sammalkankaantie 542, 92400 Ruukki
 • sähköposti kirsimaria.hiltunen {et} koikkela.fi
 • puhelin 050 4861 884

Rekisterin nimi

 • Koikkela Kustannuksen sisäpiiri (sähköpostilista)

Rekisterin tietosisältö

 • etunimi
 • sukunimi (jos annettu)
 • sähköpostiosoite

Rekisteriin liittyvät sivustot

Kuka, mitä ja kenelle?

Tmi Kirsi-Maria Hiltunen (jäljempänä yritys) viittaa tässä rekisteriselosteessa ja tietosuojakäytännössä usein ”käyttäjään”. Käyttäjällä yritys tarkoittaa sivustoilla käyviä henkilöitä, asiakkaita sekä erilaisiin kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvia henkilöitä, yrityksiä, yhteisöjä, yrittäjiä, blogimedioita tai blogiportaaleja.

Tietojen keräämisen tarkoitus

Yrityksessä pidetään rekisteriä asiakassuhteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hallintaan, hoitamiseen, ylläpitämiseen ja kehittämiseen, tarjonnan kohdistamiseen, analysointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen sekä markkinatutkimukseen ja muihin tilastollisiin tarkoituksiin. Rekisteritietoja voidaan käyttää yrityksen (Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta) ja asiakkaan tai potentiaalisen asiakkaan väliseen markkinointiin (ml. sähköinen suoramarkkinointi) ja sen kohdentamiseen lainsäädännön sallimissa rajoissa.

Henkilötietoja kerätään yllä mainittujen sivustojen, maksuttomien tuotteiden tilaamisen sekä ostotapahtumien yhteydessä käyttäjän suostumuksella. Tietoja voidaan kerätä ja täydentää henkilön suostumuksella (esim. evästeitä käyttämällä). Tietoja kerätään myös erilaisten tapahtumien (mm. messuilla olevien arvontojen) yhteydessä käyttäjän suostumuksella. Sivustoilla on käytössä Google Analytics, joka kerää käyttäjän suostumuksella evästeiden avulla anonyymeja tilastotietoja. Lisäksi on käytössä Active Campaign, joka kerää relevanttia asiakastietoa sähköpostilistalla olevista asiakkaista asiakkaan liityttyä sähköpostilistalle hyväksymällä tämä rekisteriseloste ja tietosuoja.

Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla oleviin käyttäjiin sekä yrityksen ja asiakkaiden välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon.

Käyttäjää tiedotetaan sivustojen uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista lainsäädännön mukaisesti. Käyttäjä hyväksyy, että yritys lähettää sähköpostin välityksellä myös suoramarkkinointi-, suoramainonta-, mielipide-, markkinointitutkimusmateriaalia ja/tai muita näihin rinnastettavia lähetyksiä.

Sinusta kerättävät tiedot

Käyttäjänä sinusta voidaan kerätä seuraavia tietoja:

 • Etunimi
 • Sukunimi (jos annettu)
 • Sähköpostiosoite
 • Asiakassuhteen ylläpitoa koskevat tiedot; asiakaspalautteet, yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaukset
 • Sivuston käyttäjän sähköpostiviestit
 • Sivuston käyttäjän luvat ja suostumukset
 • Käyttäjän käyttötiedot, kuten esimerkiksi linkkien klikkaaminen, sivut tai postaukset joilla vierailet, toimintojen ajankohta.

Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä kunkin sähköpostin lopussa olevan linkin (Unsubscribe tai Poistu listalta) kautta.

Henkilötietojen säilytysajat

Asiakasrekisteriä tarkastellaan 6 kuukauden välein. Käyttäjän tiedot tuhotaan, kun se ei ole enää tarpeellinen käyttötarkoitusta varten. Henkilötietoja säilytetään maksimissaan 12 kuukautta sen jälkeen, kun käyttäjä on avannut viimeisen sähköpostin tai markkinointikirjeen.

Henkilötietojen luovuttaminen

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle markkinointi,- myynti-, mielipide- tai markkinatutkimustarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä. Rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja se on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Sähköpostilistalla olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sukunimi ja sähköpostiosoite) siirretään EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville ohjelmistoille:

Tietolähteet

Henkilötiedot saadaan, kun käyttäjä tilaa viikkokirjeen, lataa jonkin maksuttoman tuotteen, päivittää omia tietojaan, ostaa verkkosivujen kautta jonkin yrityksen tuotteen, liittyy ilmaisiin haasteisiin, workshoppeihin, kilpailuihin tai arvontoihin. Tietoja saadaan myös evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Suojaus

Koko yrityksen henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Rekisteriä käsitellään suojatun yhteyden kautta.

Rekisteritietojen tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröidyllä on henkilötietolain perusteella tarkastusoikeus hänestä rekisteriin tallennettuihin tietoihin lähettämällä tarkastuspyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta, Sammalkankaantie 542, 92400 Ruukki.
Tarkastuspyynnössä tulee olla maininta, että pyyntö koskee Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta asiakasrekisterin rekisteritietoja. Jos tiedoissa on virheitä, käyttäjä voi esittää rekisterin yhteyshenkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön. Oikaisupyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Pyynnössä tulee perustella ja yksilöidä tarkasti, mitä tietoa vaaditaan korjattavaksi, mikä käyttäjän mielestä on oikea tieto ja miten korjaus pyydetään tekemään.
Yritys ei tarkista käyttäjän antamien henkilötietojen oikeellisuutta. Käyttäjä voi muuttaa, täydentää ja poistaa tietojaan jokaisen viikkokirjeen lopussa olevien linkkien kautta tai kirjautumalla palveluun. Palvelun käyttöä koskevat tiedot eivät ole käyttäjien käytettävissä.
Henkilötietojen korjaaminen ja poistaminen rekisteristä
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten, puutteellisten, tarpeettomien taikka vanhentuneiden tietojensa korjaamista tai poistamista ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle osoitteella Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta, Sammalkankaantie 542, 92400 Ruukki. Käyttäjän tiedot voidaan poistaa rekisteristä käyttäjän pyynnöstä.

Rikkomuksista ilmoittaminen

Kaikista ponnisteluista huolimatta yritys ei voi taata täydellistä turvallisuutta, sillä internetin käyttöön liittyy aina jonkinasteinen tietoturvariski. Jos yrityksen tietoon tulee tietoturvarikkomus, se ilmoittaa siitä asianosaisille käyttäjille, jotta he voivat tehdä tarvittavat suojaustoimenpiteet. Yritys sitoutuu ilmoittamaan asiakkailleen kaikista heidän tilinsä turvallisuutta koskevista asioista ja tarjoamaan heille kaikki tarvittavat tiedot, jotta he voisivat täyttää omat lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet.

Käyttäjän oikeudet

Sivustojen käyttäjällä on seuraavat oikeudet:

 • Tiedonsaantioikeus
 • Käsittelun rajoittamisen oikeus
 • Korjausoikeus
 • Oikeus tulla unohdetuksi
 • Suostumuksen peruuttamisen oikeus
 • Tietojen siirto-oikeus

Käyttäjällä on oikeus kieltää rekisterin ylläpitäjää käsittelemästä häntä kokevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Linkit kolmansien osapuolien verkkosivuille

Koikkelan nettisivut, blogipostaukset sekä viikkokirjeet voivat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Linkitetyt verkkosivustot eivät ole yrityksen hallinnassa, eikä se vastaa kolmansien osapuolten verkkosivustojen sisällöstä tai verkkosivustojen sisältämistä linkeistä.

Jos käyttäjä siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, hänen tulee tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaperiaatteisiin, evästeiden keruutietoihin ja muihin sovellettaviin käyttöehtoihin itse.


Evästeet

Käytämme verkkopalvelussamme evästeitä. Eväste voi olla voimassa joko yksittäisen istunnon ajan tai pidemmän aikaa. Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän laitteelle hänen vieraillessaan selaimella verkkopalvelussa. Koikkelan nettisivut käyttävät evästeitä ja kolmansien osapuolien evästeitä parantamaan ja personoimaan palvelun käyttökokemusta, keräämään tietoa palvelun kävijämääristä ja suosituimmista sisällöistä sekä tunnistamaan usein sivulla vierailevat kävijät.

Voit estää evästeiden tallentamisen muuttamalla selaimen tietoturva-asetuksia. Huomioi kuitenkin, että kaikkia verkkopalveluiden toimintoja ei välttämättä voi käyttää ilman evästeitä.

Lisätietoa evästeistä.


Tietosuojan ja rekisteriselosten muuttaminen

Tmi Kirsi-Maria Koikkelasta pidättää oikeuden muutta tietosuoja- ja rekisteriselostetta. Jos muutoksia tehdään, niistä tiedotetaan heti päivityksen yhteydessä. Käyttämällä sivustoja hyväksyt automaattisesti uuden tietosuojan ja rekisteriselosteen. Mikäli et hyväksy, silloin sivustojen käyttö tulee välittömästi lopettaa.

Muut mahdolliset oikeudet

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus, mikäli olet tyytymätön yritykselle lähettämäsi valituksen käsittelyyn. Valitus tehdään valvontaviranomaiselle. Lisätietoja: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html | tietosuoja@om.fi

Lisätietoja

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostilla kirsimaria.hiltunen {et} koikkela.fi

Rekisteriseloste ja tietosuoja päivitetty 8.10.2020